Dumme Word

Ord delinger. En deilig ting å hate, for de er overalt. I butikkvinduer, i reklamer, i firmanavn og i e-poster du mottar. Så kan man gå og knurre da, grr grr, de ville fått røde streker i margen om de hadde gått i fjerde klasse, at ikke voksne folk kan lære seg ordentlig norsk, og så videre.

Men etter at jeg nylig fikk en ny Word-versjon der jeg ennå ikke har kommet så langt at jeg har skrudd av den automatiske rettingen, begynner jeg å forstå at det lett kan gå i ball for noen. For rettefunksjonen ber meg påfallende mange ganger om nettopp å dele ord. Som du kan se på bildet nedenfor: «by utviklere» i stedet for «byutviklere», «hjemme bryggede» i stedet for «hjemmebryggede», «hoved kuppelen» i stedet for «hovedkuppelen» og «kvalitets sted» i stedet for «kvalitetssted».

Hvem er det som har laget en rettefunksjon som så ofte ber brukerne om å skrive feil? Neste gang jeg ser en ord delings feil, skal jeg ikke knurre så mye. Men litt, jada.

Reklamer